ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 

 

          หากท่านสนใจในการทำงานกับเด็ก มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ต้องการเติมคุณค่าและความหมายให้แก่ชีวิต สนใจจะช่วยกันสร้างสรรค์โอกาสที่เด็กจะได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม รอบด้าน สมดุล ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่โอบอุ้ม เกื้อกูล จริงใจต่อกัน ในบรรยากาศการทำงานที่ปราศจากการแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ หรือตักตวง ปัญโญทัยยินดีต้อนรับ