ขนาดรูปเล่ม: 12.5 X 18 ซม.
จำนวน: 104 หน้า

ราคา 100 บาท

 

โดย ณัฐธิดา วีรพิบุลชัย 

      การฟังนิทานในครั้งวัยเยาว์เป็นสิ่งที่ณัฐธิดาโปรดปรานมาก เมื่อเริ่มเรียนภาษาจีนใหม่ๆ เธอไม่ชอบวิชานี้เลย แต่ครั้นเรียนชั้นสูงขึ้นกลับเปลี่ยนมาเป็นวิชาโปรด

      เมื่อต้องทำโครงงานในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนที่ปัญโญทัย จึงเลือกทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน โดยแปลนิทานพื้นบ้านของจีนรวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่ม หลังจากผ่านการคัดสรรกลั่นกรองจากนิทานกว่า 50 เรื่อง  นิทานในเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้นป. 2 ขึ้นไป

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ