จาก Early Childhood Education and the Waldorf School Plan

โดย Elizabeth M. Grunelius

ขนาดรูปเล่ม: 14 X 20 ซม.
จำนวน: 80 หน้า

ราคา 90 บาท

 

           ลักษณะเด่นประการหนึ่งในยุคสมัยของเราก็คือ ขณะที่ช่วงชีวิตของมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ   ช่วงวัยเด็กกลับหดสั้นลงเรื่อยๆ ยิ่งนับวันระยะก่อนวัยเรียน ก็ยิ่งถูกมองด้วยแนวคิดที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะใช้ช่วงเวลานี้เก็บรับข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้นทุกที  โดยวิถีทางเลือกนี้เองที่เราได้เร่งให้เด็กก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น  นี่คือการท้าทายที่สำคัญที่สุดต่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

          ที่โรงเรียนอนุบาลของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ เรามิได้มุ่งหมายจะเร่งให้ดอกไม้แห่งการเรียนรู้ผลิช่อก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่นิยมชมชื่นปานใดก็ตาม  เราใคร่จะก้าวข้ามความพึงพอใจเฉพาะหน้าเช่นนั้นไปเสีย และพุ่งความสนใจไปยังความดีงามในบั้นปลายของเด็ก ตลอดจนปกป้องวัยเด็กของเขาเอาไว้มากกว่า

 

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ