จาก School as a Journey
โดย Torin M. Finser

          "บนหนทางแห่งความหมาย" ได้ฉายภาพให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของความเป็นครูว่า ครูไม่เพียงแต่จะเป็นผู้พัฒนาสำนึกและความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเด็กผู้เป็นศิษย์ หากยังจะต้องพัฒนาสำนึกและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ในตัวครูเองขึ้นมาด้วย และมีแต่ครูผู้มุ่งมั่นจะพัฒนาสำนึกในตนเท่านั้น จึงจะสามารถบรรลุภารกิจซึ่งดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษาวอลดอร์ฟระบุไว้ว่า "วิริยภาพสูงสุดของเราจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ผู้เป็นอิสระทางปัญญา สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง"

 

ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
จำนวน: 368 หน้า

ราคา 300 บาท

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ