ขนาดรูปเล่ม: 13 X 18.5 ซม.
จำนวน: 177 หน้า

ราคา 100 บาท

โดย พรหมสิษฐ์ ปราชญ์ธนานพ 

             สิ่งสำคัญในการเรียนชั้นม. 6 คือการทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ  พรหมสิษฐ์ ปราชญ์ธนานพเลือกเรียนรู้ชีวิตคนพิการที่ไม่ยอมแพ้ต่อความบกพร่องทางกาย  จนสามารถดูแลตัวเองและให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย  มุมมองชีวิตที่พวกเขาถ่ายทอดให้ฟัง  และการได้เห็นในมุมที่ต่างออกไป  ทำให้ความคิดของพรหมสิษฐ์เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล  เขาได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาให้สังคมได้รับรู้  และอุทิศรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เพื่อทำประโยชน์แก่คนพิการ

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ