จาก Work and Play in Early Childhood
โดย Freya Jaffke

 

          เด็กปฐมวัยอยู่ในภาวะไร้การปกป้อง  จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอย่างเต็มที่  สิ่งที่ผู้ใหญ่เราสามารถกระทำได้เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอิทธิพลที่ดีก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็ก  ด้วยการตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเรา  ตระหนักถึงวิธีที่เราทำงานต่างๆ …  วิธีที่เราพูดคุยกับผู้อื่น ดูแลผู้อื่น  วิธีที่เราสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเรา

          เด็กจะสังเกตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้  แล้วสร้างแบบพฤติกรรมของตนตามตัวอย่างที่พบเห็นรอบตัว  โดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไหนเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล  ไหนเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล 

          ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเด็ก  จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กคนนั้นไปด้วย  ใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเด็กจึงสมควรเรียนรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร  เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของเด็ก  หรืออย่างน้อยก็ไม่ไปบ่อนทำลายสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก 

 

 

 

 

            ขนาดรูปเล่ม: 14 X 21 ซม.
                          จำนวน: 87 หน้า

                           ราคา 130 บาท

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ