ขนาดรูปเล่ม: 14 X 20 ซม.
จำนวน: 98 หน้า

ราคา 80 บาท

 

 

 

 

 

 

       แปลและเรียบเรียงจากการบรรยายของ Joan Almon อดีตประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ

     ถ้าต้องการให้ลูกศรพุ่งไปข้างหน้าก็ต้องเหนี่ยวสายธนูไปข้างหลัง  การให้การศึกษาเด็กก็เช่นเดียวกัน  หรืออาจเทียบได้กับหนอนผีเสื้อ  เราไม่สามารถจะจับมันมาเด็ดปีกทิ้ง  ต้องปล่อยให้มันทอใยมาห่อหุ้มร่าง  อยู่ในสภาพดักแด้ไปจนกว่าจะถึงเวลาออกมาเป็นผีเสื้อโบยบินได้อย่างเสรี

       ถ้าเราเคารพกฎเกณฑ์การพัฒนาของเด็ก  เราก็จะให้เด็กเริ่มต้นอย่างช้าๆ ดุจเดียวกับดักแด้  เพื่อให้เด็กได้ผ่านประสบการณ์ช่วงปฐมวัยอย่างครบถ้วน  แล้วจึงค่อยๆ เติบโตเป็นอิสระ  เป็นปัจเจกชนที่ปีกกล้าขาแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับโลกยุคใหม่

       “ดิฉันคิดว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะเป็นไปได้  พรั่งพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว  ซึ่งก็หมายความว่าเราต้องการให้เขาเป็นนักคิดที่ดี  สามารถหาทางออกใหม่ๆ ให้แก่โลก  ตลอดจนแก้ไขปัญหานานัปการที่มีอยู่ได้  เราต้องการให้เขามีจิตใจดีงาม  เพื่อเขาจะได้สัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาอย่างแท้จริง  เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ เอื้ออาทรต่อโลก  รวมทั้งมีพลังเจตจำนงที่จะแปรความคิดดังกล่าวและความเอื้ออาทรเหล่านั้นมาสู่โลกแห่งการปฏิบัติได้  นี่คือความหมายของการเป็นคนเต็มคน...”

ฉบับภาษาอังกฤษ

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ