จาก Between Form and Freedom
โดย Betty Staley

          วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  ช่วงเวลาแห่งการก้าวไปสู่พัฒนาการขั้นใหม่  สิ่งใหม่ๆ หลายมิติก่อเกิดขึ้นในตัวเขา  อุดมคติ ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของเราทุกวันนี้  ก่อเกิดขึ้นมาก็ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนั่นเอง  ความทรงจำถึงสิ่งที่เรากระทำไปในช่วงนั้น  ยังคงอยู่กับเราที่เป็นผู้ใหญ่จนทุกวันนี้  ความคิดที่เราเคยใคร่ครวญ  ผู้คนที่เราเคยชื่นชม  ภาพที่เราเคยมีต่อตัวเอง  ทั้งหมดนี้ดำรงอยู่ในบุคลิกภาพของเราที่เป็นผู้ใหญ่  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะของวัยรุ่นและสิ่งที่เขาเผชิญได้ดีขึ้น

           ประสบการณ์อันยาวนานของ Betty Staley ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ผสานกับมุมมองอันล้ำลึกของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ผู้ริเริ่มมนุษยปรัชญา จะช่วยให้เรารู้จักวัยรุ่นที่อยู่กับเราได้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้  โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

 

ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
จำนวน: 400 หน้า

ราคา 300 บาท

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ