เมื่อเด็กๆ เดินทางจากโลกแห่งจิตวิญญาณ ข้าม "สะพานสายรุ้ง"มาสู่โลกกายภาพ การโอบอุ้มประคับประคองและนำทางอย่างเหมาะสมจากผู้ใหญ่เราจะช่วยให้กระบวนการจุติของเขาเป็นไปอย่างมั่นคงราบรื่น

        "สะพานสายรุ้ง" จึงมีขึ้นเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ทัศนะที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว   ตลอดจนหลักการของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ผู้ให้แนวทางแก่โรงเรียนวอลดอร์ฟ   เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ปัญโญทัย

 

               ขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม.
                     จำนวน 400 หน้า

                      ราคา 150 บาท

           หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com  โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

           หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ