เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง

ขนาดรูปเล่ม: 14 X 21 ซม.
จำนวน: 142 หน้า
ราคา 130 บาท

 

           สำหรับเด็กเล็ก  สาระที่เหมาะสมสำหรับวัยของเขาจึงเป็นเรื่องราวจากยุคสมัยที่อยู่ห่างไกลจากปัจจุบันมากที่สุด  หาใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือสถานการณ์ปัจจุบันของโลกไม่  หากเป็นเรื่องราวดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์  นั่นคือนิทานซึ่งเล่าขานถึงเส้นทางการพัฒนาตนของคนเรา และช่วยปูพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้แก่เด็ก

           นิทานมาจากห้วงลึกที่สุดของจิตมนุษย์  จึงเป็นวรรณกรรมที่เหมาะสมต่อความรู้สึกนึกคิดและหัวใจของเด็กมากที่สุด ชนิดที่ไม่มีวรรณกรรมอื่นใดเทียบได้  เป็นการนำปรีชาญาณทางจิตวิญญาณอันมั่งคั่งมาแสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด

 

 

    

     หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ

 

เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง 2

ขนาดรูปเล่ม: 15 X 21 ซม.
จำนวน: 154 หน้า
ราคา 130 บาท