ขนาดรูปเล่ม: 18 X 25 ซม.
      จำนวน: 112 หน้า

       ราคา 300 บาท

 

  โดย นักเรียนม. 5 รร.ปัญโญทัย 2551
(พร้อมภาพประกอบสี่สีโดยนักเรียนผู้เขียนทั้งเล่ม)

          บันทึกประสบการณ์ชีวิตจากการแสวงหาบทเรียนในชีวิตจริงของนักเรียนปํญโญทัยชั้น ม. 5 เพื่อเรียนรู้ความเป็นจริงในชีวิตผู้คนและสังคมในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ท่ามกลางการ เรียนรู้และค้นพบโลกนี้ เขาก็ได้เรียนรู้และค้นพบตนเองไปด้วย ได้ค้นพบความสุขจากการให้ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมองข้าม สิ่งที่ตนมีอยู่ ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองว่า สามารถทำอะไรให้ผู้คนได้อีกมากมาย ตลอดจนเห็นแบบอย่างของผู้ที่พยายามทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นซึ่งช่วยให้เขาสำนึกว่าตนจะทำอะไรให้โลกใบนี้ได้บ้าง เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าสมกับที่เกิดมา

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com  โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ