ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
จำนวน: 215 หน้า

ราคา 220 บาท

 

Teaching as a Lively Art
โดยMarjorie Spock

          ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์  การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก  กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในมนุษย์และโลกที่ตนอาศัยอยู่

          วัยเด็กคือช่วงเวลาที่มนุษย์เราจะผ่านการเตรียมตัวเพื่อไปมีส่วนร่วมในการแบกรับความรับผิดชอบต่อโลกร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล  การศึกษาคือมรรควิธีที่เราใช้เพื่อตระเตรียมเด็กไปสู่จุดนั้น  ในยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมและการแข่งขันดังปัจจุบัน  เด็กถูกเร่งเร้าให้รีบเติบโต รีบก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จนแทบไม่มีโอกาสได้เป็นเด็ก  ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากนี้  วอลดอร์ฟยึดมั่นในความเคารพต่อธรรมชาติของเด็กเสมอมา และพยายามปกป้องวัยเด็กจากการคุกคามของมลพิษทางสังคมทุกรูปแบบมาโดยตลอด  การศึกษาแนววอลดอร์ฟพัฒนาขึ้นมาจากการพินิจภาพของมนุษย์อย่างรอบด้านและถ้วนทั่ว  การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปจากความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  หลักสูตรจะคลี่คลายไปตามพัฒนาการของเด็ก  สอดรับกับธรรมชาติของเด็กตลอดทุกช่วงวัย

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ