สิ่งต่างๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในชีวิตภายภาคหน้า จะเกิดขึ้นในช่วงปีแรกๆ ของวัยเด็ก  สิ่งใดก็ตามที่กระทำไปด้วยดีหรือไม่ดีต่อเด็กในระยะปฐมวัย  จะปรากฏออกมาในผู้ใหญ่ในรูปของความสามารถหรือความบกพร่อง สุขภาพหรือโรคภัย  เราจึงต้องตระหนักถึงสิ่งที่กระทำต่อเด็กในวัยนี้ให้ถ่องแท้   เพื่อจะได้ทำผิดต่อเด็กให้น้อยที่สุด   ปัญญาญาณของดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้  จะช่วยให้เราเข้าใจเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น เข้าใจถึงบทบาทภารกิจของเราที่มีต่อเขา ผลที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนชะตากรรมของเด็กได้

          ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของครูอนุบาล  แต่เนื้อหาสาระก็ให้ประโยชน์ต่อครูทุกระดับไปจนถึงประถมและมัธยมด้วย  เนื่องจากแต่ละช่วงวัยต่างก็คาบเกี่ยวเชื่อมโยงส่งผลถึงกัน

 

 

         ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
                      จำนวน: 112 หน้า

             ราคา 120 บาท    

          หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ  waldorfthai@hotmail.com   โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

          หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ