ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เขามีวัยเด็กเยี่ยงเด็ก พร้อมทั้งค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกตามขั้นตอนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของวัย

ราคา 150 บาท

 


โดย นักเรียนม. 5 รร. ปัญโญทัย 2551

        เป็นบันทึกประสบการณ์จากการแสวงหาบทเรียนในชีวิตจริงของผู้คนและสังคมที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน  ท่ามกลางการเรียนรู้และค้นพบโลกนี้  เขาก็ได้เรียนรู้และค้นพบตนเองไปด้วย  รายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย)   อุทิศแด่องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งหลายที่เขาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ด้วย 

ราคา 300 บาท

 

 

 

 

      หนังสือประกอบนิทรรศการ "วอลดอร์ฟ" ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO เจนีวา เป็นหนังสือที่ให้ภาพเกี่ยวกับหลักการศึกษาแนววอลดอร์ฟได้ครบถ้วนทุกแง่มุม  มีภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม  แสดงถึงกิจกรรมและเครือข่ายของโรงเรียนวอลดอร์ฟต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการศึกษาวอลดอร์ฟนานาชาติ

ราคา 250 บาท

 


      การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น  เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

ราคา 300 บาท

 

 


โดย นพ. พร พันธุ์โอสถ

      จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของปัญโญทัยเป็นอย่างไร หมอพรคิดอย่างไรจึงเปลี่ยนเส้นทางจากอาชีพแพทย์ที่มีเกียรติ รายได้ดี มาเสี่ยงสอนหนังสือเด็กๆ ด้วยแนวการศึกษาแบบใหม่ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและยอมรับ จนถึงทุกวันนี้ปัญโญทัยเติบโตลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง ข้อสงสัยจะเป็นที่กระจ่างเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้

ราคา 100 บาท

 

 

      "บนหนทางแห่งความหมาย" เป็นเรื่องราวการพัฒนาลูกศิษย์ผ่านหลักสูตรจากป. 1- ม. 2  เป็นเรื่องที่เล่าอย่างตรงไปตรงมา น่าประทับใจ มีชีวิตชีวา มีสีสัน ช่วยให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักการศึกษา มองเห็นสิ่งที่ดำเนินไปภายในห้องเรียนของโรงเรียนวอลดอร์ฟได้อย่างดี  เหมาะสำหรับผู้พยายามทำความเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติของความหยั่งรู้ซึ่งรูดอล์ฟ สไตเนอร์ให้ไว้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ราคา 300 บาท

 

 

 

 

 

 


    โดย  Marjorie Spock อดีตครูโรงเรียนวอลดอร์ฟผู้มีประสบการณ์สอนมานาน  หนังสือเล่มนี้จะให้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนในระดับประถมได้เป็นอย่างดี

ราคา 220 บาท

 

      สิ่งสำคัญในการเรียนชั้นม. 6 คือการทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ  พรหมสิษฐ์ ปราชญ์ธนานพเลือกเรียนรู้ชีวิตคนพิการที่ไม่ยอมแพ้ต่อความบกพร่องทางกาย  จนสามารถดูแลตัวเองและให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย  มุมมองชีวิตที่พวกเขาถ่ายทอดให้ฟัง  และการได้เห็นในมุมที่ต่างออกไป  ทำให้ความคิดของพรหมสิษฐ์เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล  เขาได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาให้สังคมได้รับรู้  และอุทิศรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เพื่อทำประโยชน์แก่คนพิการ

ราคา 100 บาท

 

 

 

 


ราคา 130 บาท

      อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น

       "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยจัดแยกไว้ตามวัย พร้อมด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้นิทานกับเด็ก

ราคา 130 บาท

 

 

 

 

 

      ในการเรียนปีสุดท้ายที่ปัญโญทัย ชวิน โพธิวัชรได้คัดสรรนิทานหลากหลายแนวจากชนชาติต่าง ๆ ของจีนมาแปลเป็นภาษาไทย รวบรวมเป็นเล่ม จัดพิมพ์เป็นโครงงานชั้นม. 6 นิทานในเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้นป. 2 ขึ้นไป

ราคา 100 บาท

 

 

 

 


Toward Creativity and Humanity

      บันทึกคำบรรยายของโจน ออลมอน อดีตประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ ขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของ ปัญโญทัย  สำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ

       จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ราคา 80 บาท

 

 

 

 

 

      โดย Elizabeth M. Grunelius ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมนี   และเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ราคา 90 บาท

 

 


      โดย Freyja Jaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ  ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

ราคา 130 บาท

 

 

      จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด

      โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้งและต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ  จึงอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ใหม่ต่อแนวความคิดของสไตเนอร์  ผู้อ่านเล่มนี้จึงควรมีพื้นฐานมาก่อนพอสมควร

ราคา 120 บาท

 

        หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com  โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

        หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ

 

 

กลับขึ้นข้างบน