ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 

Dr. Julius Reubke
นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ Bayer AG แผนกเคมีเกษตร
นักมนุษยปรัชญาผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอินเดีย

 

   ผมมีโอกาสได้สอนนักเรียนรุ่นแรกที่จบจากปัญโญทัย 3 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2008-2010  ชั้นนี้เป็น กลุ่มนักเรียนที่มีความสมดุล ขันแข็ง สนใจ และให้ความร่วมมือดี  ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มได้ดี แต่ไม่เคยพยายามลอกหรือเลียนแบบกัน

    ความสนใจในวิชาที่เรียน  ไม่ว่าจะเป็นภควัตคี-ตา ศาสนาฮินดู หรือเคมี แตกต่างกันไปในนักเรียนแต่ละคน  อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมและความร่วมมือเป็นไปในระดับที่ดียิ่ง  โดยไม่ขึ้นกับความชอบส่วนตัวในวิชานั้นๆ

     อ่านต่อ

 

 

Allysen Caris
ครูไฮสคูลและผู้ฝึกอบรมครูวอลดอร์ฟที่
Taruna นิวซีแลนด์

 

          ดิฉันยินดีที่ได้สอนนักเรียนชั้นสูงสุดที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญโญทัยเป็นเวลา 4 ปี  ตั้งแต่ 2006-2009  โดยสอนปีละ 2 เดือน  จึงได้ติดตามความก้าวหน้าของเด็กห้องนี้ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  ดิฉันทำละครกับเด็กรุ่นนี้ 2 ครั้ง พร้อมทั้งสอนภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ และการละคร

         นักเรียนห้องนี้เป็นห้องที่น่าสอน  ทั้งฉลาด ขยัน มีพรสวรรค์ทั้งทางดนตรีและศิลปะ  นับเป็นบทพิสูจน์ชิ้นสำคัญของการศึกษาแบบนี้  มีสมดุลที่ดียิ่งระหว่างความสามารถในการคิด ความสามารถทางศิลปะ และความสามารถในการนำความคิดไปสู่การกระทำ

 

เธียรชัย   อิศรเดช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

ผศ. วุฒิกร  คงคา
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

           ผลงาน Painting Landscape จากนักเรียนชั้นม. 6 ของโรงเรียนปัญโญทัย  มองเห็นถึงความเข้าใจในระบบของการใช้สี ผสมสี และการใช้ฝีแปรง ซึ่งคล้ายกับการถูกฝึกปรือมาอย่างดี กล่าวคือกลุ่มสีที่ใช้จะเป็นสีที่สดสะอาด  และมีการสร้างบรรยากาศในรูปได้อย่างกลมกลืน ตัวอย่างเช่น การใช้สีบรรยากาศสีเทาคลุมทั้งภาพ ซึ่งสีเทานี้จะปรากฎอยู่ในทั้งพื้นดิน ท้องฟ้า และกลุ่มต้นไม้  หรือสีม่วงสว่างที่เจืออยู่ในท้องฟ้าก็จะปรากฎเจืออยู่ในแสงแดดที่จับอยู่บนพื้นดินอีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทฤษฎีการวาดแบบ Impressionisms ได้อย่างเข้าใจ

         จากการที่ได้สอนการแสดงและทำงานละครร่วมกับเด็กๆ ปัญโญทัยกลุ่มนี้  ในฐานะผู้สอนเห็นว่าเด็กปัญโญทัยมีลักษณะเด่นที่มี "ความเป็นมนุษย์" ที่เต็มพร้อม  สะท้อนออกมาในการทำงานและการเข้าไปในเนื้องานที่เด็กๆ สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของชีวิตอื่นในฐานะตัวละครได้ละเอียดลึกซึ้ง

        ในการใช้ชีวิตร่วมกับพบว่าเด็กๆ มีลักษณะที่อ่อนไหวและอ่อนโยนยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ต่างก็เป็นมนุษย์ที่รู้ร้อนรู้หนาว รู้เสียใจ รู้หวั่นไหว รู้เกรงใจ รู้จักความรู้สึกผิด รู้จักคิดเพื่อคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักความเอื้ออาทร มีสัมมาคารวะสูง พร้อมๆ กับความเป็นกันเอง และกล้าที่จะใกล้ชิด

  อ่านต่อ

 

กลับขึ้นข้างบน

 

hollister sydney hollister australia belstaff uk belstaff jacket belstaff sale woolrich sale woolrich uk moncler outlet barbour jacket barbour praha boty ugg canada goose outlet canada goose bundy moncler praha canada goose praha barbour bunda ugg vyprodej ugg boty moncler bunda in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge