Allysen Caris
ครูไฮสคูลและผู้ฝึกอบรมครูวอลดอร์ฟที่ Taruna นิวซีแลนด์

 

         ดิฉันยินดีที่ได้สอนนักเรียนชั้นสูงสุดที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญโญทัยเป็นเวลา 4 ปี  ตั้งแต่ 2006-2009 โดยสอนปีละ 2เดือน  จึงได้ติดตามความก้าวหน้าของเด็กห้องนี้ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  ดิฉันทำละครกับเด็กรุ่นนี้ 2 ครั้ง พร้อมทั้งสอนภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์ และการละคร

         นักเรียนห้องนี้เป็นห้องที่น่าสอน  ทั้งฉลาด ขยัน มีพรสวรรค์ทั้งทางดนตรีและศิลปะ  นับเป็นบทพิสูจน์ชิ้นสำคัญของการศึกษาแบบนี้  มีสมดุลที่ดียิ่งระหว่างความสามารถในการคิด ความสามารถทางศิลปะ และความสามารถในการนำความคิดไปสู่การกระทำ  เด็กๆ มีทักษะในทางปฏิบัติ สามารถใช้วัสดุต่างๆ ในโลกกายภาพได้ดี  ไม่ว่าจะเป็นหัตถการต่างๆ  หรือการทำเสื้อเกราะสำหรับใช้แสดงละคร!  เขามีความคิดริเริ่มและรู้จักคิดหาหนทาง  เพราะมองเห็นว่าจะต้องทำอะไร  จึงลงมือทำไปโดยไม่ต้องให้ครูคอยกระตุ้น

           เด็กๆ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก  เนื่องจากดิฉันสอนเป็นภาษาอังกฤษและเขาจดบันทึกไว้  จากสมุดงานที่ทำเสร็จหลายเล่ม   ดูไม่รู้เลยว่าผู้เขียนไม่ใช่เจ้าของภาษา!  งานของพวกเขามีมาตรฐานสูงมาก  แสดงให้เห็นว่าเขามีความภูมิใจในการทำ  โดยทั่วไปพวกเขามีความหลักแหลม ช่างซัก อยากรู้ และตั้งคำถามที่ดีมาก! เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เรียนในปีสุดท้ายเรื่อง "ปัญหาในยุคสมัยของเรา"  ซึ่งเรามองดูปัญหาใหญ่ๆ ในโลก  อาทิ ความโลภและอำนาจของบรรษัทธุรกิจ ความยากจน โลกร้อน และการสะสมอาวุธนิวเคลียร์  เด็กๆ มีความสามารถอย่างใหญ่หลวงในการศึกษาประเด็นเหล่านี้  ทั้งยังเจาะลึกลงไปถึงต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาอีกด้วย

          เด็กๆ มีสำนึกทางสังคม  แสดงความอดทนและยอมรับอย่างสูงต่อสมาชิกบางคนในห้องที่มีปัญหากับภาษาอังกฤษ  คอยสนับสนุนให้กำลังใจต่อความสำเร็จของสมาชิกในห้องที่อ่อนกว่า  นักเรียนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงพลังใจอย่างสูงในการปฏิบัติภารกิจใดก็ตามที่มีอยู่  ดิฉันแน่ใจว่าทุกคนจะเรียนได้ดีในสาขาใดก็ตามที่เลือก

          ในฐานะครู ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้พบและสอนเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้   ดิฉันสอนในโรงเรียน
วอลดอร์ฟมา 25 ปีแล้ว   สามารถบอกได้อย่างจริงใจว่าห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษที่สุดห้องหนึ่งที่ดิฉันเคยพบมา  ดิฉันมั่นใจว่าเขาจะสร้างคุณูปการที่ดีต่อโลก  และคาดหวังว่าจะได้ฟังข่าวความสำเร็จของเขา