ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 

 

          รัถยาคม หมายถึง เส้นทางที่มาถึง  เป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่แสวงหาทิศทางใหม่ในชีวิต  ต้องการเปิดโลกทัศน์ ขยายมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างไกลลึกซึ้ง  เส้นทางแห่งมนุษยปรัชญาจะช่วยให้เรามองเห็นถึงภูมิปัญญาที่แฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิตและโลก  นำไปสู่ความเข้าใจโดยตระหนักรู้ในตัวเอง โลก และความหมายแห่งการเป็นมนุษย์

        นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มนุษยปรัชญาเป็นต้นธารแห่งศักยภาพใหม่ๆ ในการเยียวยาบำบัดอาการป่วยของสังคมทางด้านต่างๆ  อาทิ การศึกษา (โรงเรียนวอลดอร์ฟ)  เกษตรกรรม (bio-dynamic) การแพทย์ ศิลปะ ศิลปะบำบัด การศึกษาภาคบำบัด (camphill) เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

           รัถยาคมได้เปิดเส้นทางสายนี้สู่การเรียนรู้ของผู้สนใจ  โดยการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแนวทางนี้ออกเผยแพร่  รวมทั้งจัดคอร์สให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

           สำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวอลดอร์ฟอย่างลึกซึ้งและจริงจัง  วอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัช-ญาจะช่วยปูทางถึงแกนความคิดสำคัญๆ ในการจัดการศึกษาแนวทางนี้  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาวิธีคิดที่กระจ่างแจ้ง พิจารณาโลกภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ ขัดเกลาความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน  คอร์สทั้งหมดมี 6 ภาคต่อเนื่องกัน แบ่งเป็นภาคละ 1 เทอม โดยจัดในวันเสาร์ครึ่งวันช่วงเช้า  เนื้อหาในแต่ละครั้งประกอบไปด้วยมนุษยปรัชญา การศึกษา และศิลปะ  จะเริ่มคอร์สภาคที่ 4 รอบใหม่เดือนพฤศจิกายน 2560

            ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ waldorfthai@gmail.com

            

           บทบาทของศิลปะมีมากกว่าการแสดงออกหรือการสร้างผลงานศิลปะมากนัก  กระบวนการทางศิลปะช่วยบำบัดกล่อมเกลาจิตใจเรา  ช่วยให้เราเรียนรู้โลกภายนอกโลกภายในได้ละเอียดเที่ยงตรงขึ้น  ระหว่างการทำศิลปะเราจะได้ค้นพบตนเอง ผ่านการต่อสู้กับตนเอง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักและพัฒนาตนเอง  เพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กต่อไป