การให้การศึกษาอย่างเป็นศิลปะและส่งเสริมจินตนาการในวัยประถม  เป็นการฝึกฝนตระเตรียมสติปัญญาสำหรับการคิดอย่างเป็นนามธรรมในวัยรุ่นได้อย่างดี  ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งนักเรียนได้รับในชั้นประถมโดยผ่านจินตภาพ การแสดง และอารมณ์ร่วม  จะถูกนำเสนออีกครั้งในระดับลึกลงไป ในแง่มุมรายละเอียดที่แตกต่างออกไป  เพื่อปลูกฝังวิจารณญาณและการคิดที่สอดคล้องกับภววิสัยในนักเรียน  โดยมุ่งให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรแท้ อะไรเทียม  อะไรคือแก่นสาร อะไรไม่ใช่แก่นสาร อะไรถาวร อะไรชั่วคราว

            การเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการป้อนข้อมูลสำเร็จรูปให้เด็ก หากส่งเสริมให้เด็กสังเกตพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จากนั้นจึงหาข้อสรุปด้วยตนเอง จุดมุ่งหมายของเรามิใช่เพียงบรรจุข้อมูลความรู้ใส่สมองเด็ก หรือให้เด็กเก็บข้อมูลไว้มากๆ หากมุ่งหวังให้เด็กสามารถพัฒนาวิจารณญาณขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม  

              ครูจะพยายามชักนำความสามารถในตัวเด็กให้ปรากฏออกมา  เพื่อพัฒนาความคิดที่คล่องแคล่ว กระจ่างชัด และสร้างสรรค์  มีความมั่นคงทางอารมณ์  ปรารถนาที่จะกระทำสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อโลกและสังคม  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กเรียนรู้จะผ่านไปจากหัวใจ  จากหัวใจกลั่นออกมาเป็นเจตจำนงที่จะกระทำการ  จากเจตจำนงและการกระทำจึงก่อเกิดเป็นความเข้าใจอีกต่อหนึ่ง

             หลักสูตรวอลดอร์ฟในระดับนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและบทบาทอันเหมาะสมของตนในโลก 

 

 

ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge