หลักสูตรทุกชั้นเป็นเอกภาพต่อเนื่องกัน  กำหนดขึ้นโดยมีเด็กอยู่ในใจ  สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละวัย  ตอบสนองต่อศักยภาพในตัวเด็กซึ่งกำลังต้องการพัฒนาไปมากที่สุดในช่วงระยะนั้น  วิชาต่าง ๆ ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง  หากแต่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยตลอด  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสำนึกถึงความเชื่อมโยงของด้านต่าง ๆ ในชีวิต  นำโลกรอบตัวเด็กมาบรรจบกับความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย

      หลักสูตรวอลดอร์ฟมีความสมดุลระหว่างศิลปะ วิทยาการ และ จริยธรรม  เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติด้วยตนเองในสภาพการณ์ที่เป็นจริง  การเรียนการสอนมิได้เป็นไปโดยผ่านตำราแบบเรียน  หากแต่ผ่านครูไปสู่นักเรียนโดยตรง  โดยครูให้การศึกษาต่อเด็กจากประสบการณ์และความรู้ของตนอย่างมีศิลปะ มีชีวิตชีวา  มิใช่เพียงถ่ายทอดข้อมูลในตำราให้อย่างแห้งแล้ง   ในโรงเรียนวอลดอร์ฟครูประจำชั้นจะเลื่อนชั้นตามลูกศิษย์ไปตั้งแต่ป. 1 จนถึงม. 2 

        วันเรียนจะเริ่มด้วยการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเช่น มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นหลักต่อเนื่องกันไปทุกวันคราวละวิชาเป็นเวลา 3-5 สัปดาห์  ซึ่งไม่เพียงเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิ  หากยังสอดประสานด้วยศิลปะและการเคลื่อนไหว  การเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นไปอย่างรอบด้าน  ผ่านทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ  ต่อจากบทเรียนหลักจะเป็นการศึกษาวิชาประจำวัน เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี หัตถการ งานไม้  เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะเชื่อมตัวเองเข้ากับโลก

 

 

ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge