hollister sydney hollister australia belstaff uk belstaff jacket belstaff sale woolrich sale woolrich uk moncler outlet barbour jacket barbour praha boty ugg canada goose outlet canada goose bundy moncler praha canada goose praha barbour bunda ugg vyprodej ugg boty moncler bunda in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 

 

"Inside the school offering a detox from the digital age"

"ปัญโญทัย...จุดเริ่มต้นสมดุลแห่งชีวิต"

"A Dream Becomes True"

"โรงเรียนสีหวานเพื่อการเรียนรู้"

"ปัญโญทัยในความหมายแห่ง...วอลดอร์ฟ"

"Learning the Waldorf Way"

"เด็กไทยสายพันธุ์วอลดอร์ฟ"

"ตามทฤษฎี 'วอลดอร์ฟ' เข้า 'ปัญโญทัย' โรงเรียนทางเลือก-ห้องเรียนมีชีวิต"

"โรงเรียนสวนกระแส แปะเจี๊ยะ...ไม่ต้อง!"

"โรงเรียนปัญโญทัย พาเรียนรู้แล่นเรือใบ"

"เปิดร.ร. หมอพร สอนน.ร.แข่งกับตัวเอง"

"Ashoka Fellows - Porn Panosot"

"Sailing Course for Bangkok students"

"การศึกษาไทยกับความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญญา"

"ความคิดเห็นของ น.พ.พร พันธุ์โอสถ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการศึกษา"

"การจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนสำคัญที่สุด"

"Waldorf-Paedagogik weltweit: Thailand"

"วัยเด็กดุจสายน้ำ : โลกนี้คือความดีงาม"    หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 10 มิถุนายน 2548

"คุณภาพของเด็กในวันนี้ คือคุณภาพของสังคมในวันหน้า"    นิตยสารสารคดี เมษายน 2540

"วอลดอร์ฟ: แนวทางแห่งการสร้างเสริมอิสระทางปัญญา"    สยามอารยะ พฤษภาคม 2539