เดือนกันยายนของทุกปี รร.วอลดอร์ฟในประเทศต่างๆ ร่วมกับ Friends of Waldorf Education จัดงาน WOW (Waldorf One World) Day ขึ้น เพื่อหาทุนสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก  ในปีนี้นักเรียนปัญโญทัยได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

 

 


        นักเรียนชั้นม. 3 เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสันติภาพสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กย.ของทุกปี

 

        ในวันแรกของแต่ละปีการศึกษาจะมีพิธีรับขวัญเด็กที่ขึ้นป. 1  เพื่อต้อนรับเด็กๆ สู่เส้นทางการเรียนรู้ที่โรงเรียน ซึ่งจะดำเนินต่อเนื่องไปเป็นเวลา 12 ปี

 

 

 


      พิธีอำลานักเรียนม. 6 ก่อนจบปีสุดท้ายของการเรียน