โหมโรงปัญโญทัย 2

      นักเรียนชั้นม. 2-6 แสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง  วันที่ 24 มีนาคม 2556

 

 

การเดินทางแห่งความสุข

       ศิษย์เก่า 3 รุ่นที่จบจากปัญโญทัยร่วมแสดงนิทานคอนเสิร์ท "การเดินทางแห่งความสุข" เพื่อหารายได้สร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

 

    
90 ปีการศึกษาวอลดอร์ฟ

       งานฉลองครบรอบ 90ปีการศึกษาวอลดอร์ฟซึ่งเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟในประเทศไทยจัดที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-5 กันยายน 2552

 

 

 

 

 เทศกาลเยาวชนยูเนสโกและ Waldorf Week

      นักเรียนม.6 ปัญโญทัยไปร่วมงานเทศกาลเยาวชนยูเนสโกและการสัมมนานานาชาติที่เยอรมนีระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาครูวอลดอร์ฟนานาชาติครั้งที่ 8

     นักเรียนชั้นม.1-4 ของปัญโญทัยเดินทางไปแสดงรำไทยและดนตรีไทยในการสัมมนาที่ Goetheanum สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

 

 

 

 

โหมโรงปัญโญทัย

      รำไทยและดนตรีไทยของนักเรียนชั้นม.1-4 ณ โรงละครพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  16 มีนาคม 2551

 

 

การสัมมนาครูวอลดอร์ฟเอเชีย

        การแสดงของนักเรียนปัญโญทัยชั้นม. 1-3 ในการสัมมนาครูวอลดอร์ฟเอเชีย ซึ่งปัญโญทัยเป็นเจ้าภาพจัดที่นครนายกระหว่างวันที่  29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครพันทาง

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 4-6 แสดงดนตรีไทยก่อนเริ่มการแสดงละครพันทางเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงละครแห่งชาติ

 

 

 

 

“แสงสว่าง...ความมืด...ความรัก”

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 3-5 แสดงดนตรีไทยก่อนเริ่มการแสดงยูริธมี่ชุด “แสงสว่าง...ความมืด...ความรัก” โดยคณะ Sekem Ensemble จากสวิตเซอร์-แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2545 ณ โรงละครแห่งชาติ

 

ยูริธมี่โดย Else Klink Ensemble

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 4 เป่าขลุ่ยไทยก่อนเริ่มการแสดงยูริธมี่โดย Else Klink Ensemble จากเยอรมนีเมื่อวันที่  23 พฤศิกายน 2544

 

กลับขึ้นข้างบน