ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas canada goose zug canada goose suisse ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge

 


 

I Dreamed a Dream

      การขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลงแห่งความฝัน ความหวัง และกำลังใจโดยนักเรียนชั้นมัธยมปลายของปัญโญทัยในวาระครบรอบ 20 ปีของโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

20 ปีปัญโญทัยด้วยหัวใจขอบคุณ

      ในวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการดำรงอยู่ของปัญโญทัย มีการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยของนักเรียน เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปีที่เราได้นำการศึกษาวอลดอร์ฟมาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กไทย ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

โหมโรงปัญโญทัย 2

      นักเรียนชั้นม. 2-6 แสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง  วันที่ 24 มีนาคม 2556

 

 

 

การเดินทางแห่งความสุข

       ศิษย์เก่า 3 รุ่นที่จบจากปัญโญทัยร่วมแสดงนิทานคอนเสิร์ท "การเดินทางแห่งความสุข" เพื่อหารายได้สร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

 

    
90 ปีการศึกษาวอลดอร์ฟ

       งานฉลองครบรอบ 90ปีการศึกษาวอลดอร์ฟซึ่งเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟในประเทศไทยจัดที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-5 กันยายน 2552

 

 

 

 

 เทศกาลเยาวชนยูเนสโกและ Waldorf Week

      นักเรียนม.6 ปัญโญทัยไปร่วมงานเทศกาลเยาวชนยูเนสโกและการสัมมนานานาชาติที่เยอรมนีระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาครูวอลดอร์ฟนานาชาติครั้งที่ 8

     นักเรียนชั้นม.1-4 ของปัญโญทัยเดินทางไปแสดงรำไทยและดนตรีไทยในการสัมมนาที่ Goetheanum สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

 

 

 

 

โหมโรงปัญโญทัย

      รำไทยและดนตรีไทยของนักเรียนชั้นม.1-4 ณ โรงละครพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  16 มีนาคม 2551

 

 

การสัมมนาครูวอลดอร์ฟเอเชีย

        การแสดงของนักเรียนปัญโญทัยชั้นม. 1-3 ในการสัมมนาครูวอลดอร์ฟเอเชีย ซึ่งปัญโญทัยเป็นเจ้าภาพจัดที่นครนายกระหว่างวันที่  29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครพันทาง

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 4-6 แสดงดนตรีไทยก่อนเริ่มการแสดงละครพันทางเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงละครแห่งชาติ

 

 

 

 

“แสงสว่าง...ความมืด...ความรัก”

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 3-5 แสดงดนตรีไทยก่อนเริ่มการแสดงยูริธมี่ชุด “แสงสว่าง...ความมืด...ความรัก” โดยคณะ Sekem Ensemble จากสวิตเซอร์-แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2545 ณ โรงละครแห่งชาติ

 

ยูริธมี่โดย Else Klink Ensemble

      นักเรียนปัญโญทัยชั้นป. 4 เป่าขลุ่ยไทยก่อนเริ่มการแสดงยูริธมี่โดย Else Klink Ensemble จากเยอรมนีเมื่อวันที่  23 พฤศิกายน 2544

 

กลับขึ้นข้างบน