รายการ Wake up TV ทีวีส่งผ่านแรงบันดาลใจ
   
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนช่อง 11  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551