รายการฟ้าเมืองไทย
   
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552