รายการสถานีสุวรรณภูมิ "วอลดอร์ฟ...ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทย"
   
แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552