"โรงเรียนทางเลือก" ข่าวค่ำ ช่วงวาระประเทศไทย
   
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553