"โรงเรียนทางเลือก"  รายการชีพจรโลก กับสุทธิชัยหยุ่น
   
แพร่ภาพออกอากาศทาง Modernine TV  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553