รายการหมอจัดให้ ช่วง พบหมอขอ 1 วัน "โรงเรียนปัญโญทัย"
   
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์คมชัดลึก MangoTV  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555