รายการดนตรีโต๊ะกลม
   
แพร่ภาพออกอากาศทาง Dude TV วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2555
คุยกับหมอพร พันธุ์โอสถ ผู้ริเริ่มเรื่องการศึกษา Waldorf ในเมืองไทย 
และผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญโญทัยที่ใช้ศิลปะและดนตรีนำทางเด็กๆในการเรียนรู้