รายการ กิน อยู่ คือ อาหารสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
   
แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2556