ปัญโญทัย

EN

หนังสือเกี่ยวกับวอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา

The First Teachers' Course

ในการเตรียมเปิดรร. วอลดอร์ฟแห่งแรกที่สตุทการ์ทเมื่อปี 1919 ดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ได้เตรียมครูให้พร้อมรับภารกิจนี้ด้วยการอบรมเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื้อหาสาระของการอบรมครั้งนั้นเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และทำงานของครูวอลดอร์ฟทั่วโลกมาโดยตลอดนับแต่นั้น

สะพานสายรุ้ง

ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เขามีวัยเด็กเยี่ยงเด็ก พร้อมทั้งค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกตามขั้นตอนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของวัย

ก้าวข้ามสะพานเชื่อมสู่ความเป็นมนุษย์

คำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เล่มนี้ไม่เพียงเปิดมุมมองให้เราเข้าใจถึงการทำงานของดวงจิตและจิตวิญญาณในร่างกาย แต่ยังสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง 2 ทัศนะในการมองมนุษย์ คือทัศนะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทัศนะทางจริยธรรมจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งสองด้านนี้เป็นหนึ่งเดียวกันในตัวมนุษย์เรา

ความจริงที่โลกเมิน

โดย นักเรียนม. 5 รร. ปัญโญทัย 2551

เป็นบันทึกประสบการณ์จากการแสวงหาบทเรียนในชีวิตจริงของผู้คนและสังคมที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ท่ามกลางการเรียนรู้และค้นพบโลกนี้ เขาก็ได้เรียนรู้และค้นพบตนเองไปด้วย รายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) อุทิศแด่องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งหลายที่เขาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ด้วย

วอลดอร์ฟ

การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

หนังสือประกอบนิทรรศการ "วอลดอร์ฟ" ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO เจนีวา เป็นหนังสือที่ให้ภาพเกี่ยวกับหลักการศึกษาแนววอลดอร์ฟได้ครบถ้วนทุกแง่มุม มีภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม แสดงถึงกิจกรรมและเครือข่ายของโรงเรียนวอลดอร์ฟต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการศึกษาวอลดอร์ฟนานาชาติ

หัวเลี้ยวหัวต่อ

เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง

การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

สลัดเข็มฉีดยามาจับชอล์ก

โดย นพ. พร พันธุ์โอสถ

จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของปัญโญทัยเป็นอย่างไร หมอพรคิดอย่างไรจึงเปลี่ยนเส้นทางจากอาชีพแพทย์ที่มีเกียรติ รายได้ดี มาเสี่ยงสอนหนังสือเด็กๆ ด้วยแนวการศึกษาแบบใหม่ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและยอมรับ จนถึงทุกวันนี้ปัญโญทัยเติบโตลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง ข้อสงสัยจะเป็นที่กระจ่างเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้

บนหนทางแห่งความหมาย

"บนหนทางแห่งความหมาย" เป็นเรื่องราวการพัฒนาลูกศิษย์ผ่านหลักสูตรจากป. 1-ม. 2 เป็นเรื่องที่เล่าอย่างตรงไปตรงมา น่าประทับใจ มีชีวิตชีวา มีสีสัน ช่วยให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือนักการศึกษา มองเห็นสิ่งที่ดำเนินไปภายในห้องเรียนของโรงเรียนวอลดอร์ฟได้อย่างดี เหมาะสำหรับผู้พยายามทำความเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติของความหยั่งรู้ซึ่งรูดอล์ฟ สไตเนอร์ให้ไว้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ศิลปะการสอนที่มีชีวิต

โดย Marjorie Spock อดีตครูโรงเรียนวอลดอร์ฟผู้มีประสบการณ์สอนมานาน หนังสือเล่มนี้จะให้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนในระดับประถมได้เป็นอย่างดี

หัวใจไม่เคยยอมแพ้

สิ่งสำคัญในการเรียนชั้นม. 6 คือการทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ พรหมสิษฐ์ ปราชญ์ธนานพเลือกเรียนรู้ชีวิตคนพิการที่ไม่ยอมแพ้ต่อความบกพร่องทางกาย จนสามารถดูแลตัวเองและให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย มุมมองชีวิตที่พวกเขาถ่ายทอดให้ฟัง และการได้เห็นในมุมที่ต่างออกไป ทำให้ความคิดของพรหมสิษฐ์เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล เขาได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาให้สังคมได้รับรู้ และอุทิศรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เพื่อทำประโยชน์แก่คนพิการ

เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น

"เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยจัดแยกไว้ตามวัย พร้อมด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้นิทานกับเด็ก

สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์

Toward Creativity and Humanity

บันทึกคำบรรยายของโจน ออลมอน อดีตประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ ขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของ ปัญโญทัย สำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ

จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

อนุบาลวอลดอร์ฟ

ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

โดย Elizabeth M. Grunelius ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมนี และเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รากฐานพัฒนาการชีวิต

งานและการละเล่นในช่วงปฐมวัย

โดย Freyja Jaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด

โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้งและต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ จึงอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ใหม่ต่อแนวความคิดของสไตเนอร์ ผู้อ่านเล่มนี้จึงควรมีพื้นฐานมาก่อนพอสมควร

การสั่งซื้อ

หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ